สัมผัสมุสลิมมะริด
ในเมืองมะริด มีมัสยิด 7 แห่ง ตั้งอยู่ด้านหลังของเมืองมัสยิดมีขนาดใหญ่ทีเดียว มีโรงเรียนสอนศาสนา มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเรียบง่าย

ประจวบเชื่อมต่อมะริด
จากด่านสิงขรไปมะริดระยะทาง 180 กิโลเมตร แต่เส้นทางลำบากต้องใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง ทางการเมียนมา กำลังปรับปรุงเส้นทาง ประมาณ 1-2 ปีคงแล้วเสร็จจะทำให้การเชื่อมต่อประจวบ-มะริด สะดวกยิ่งขึ้น