Bookmark and Share

ดีป้ารุกใต้ พัฒนา OTOP นครฯคึกคัก

ดีป้ารุกใต้ พัฒนา OTOP นครฯคึกคัก“ดีป้า” รุกหนัก ส่ง “ดิจิทัลแมน” ลงใต้ จุดประกาย “ผู้ประกอบการเมืองคอน” ขณะที่ชาวบ้านขานรับ ขนสินค้าโอทอปร่วมวงพัฒนาศักยภาพ มั่นใจยกระดับคุณภาพชีวิตได้ พร้อมเรียกร้องรัฐผลิตโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และ OTOP ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการ
แข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง 

ดร.พัชรี สุเมโธกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ที่ให้โอกาสผู้ประกอบการได้สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง รวมถึงให้โอกาสผู้ประกอบการใหม่ได้เรียนรู้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการสื่อสารได้กว้างมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนในพื้นที่ที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงต้องการให้มีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นอีกและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่ายังมีผู้ประกอบการอีกหลายกลุ่มที่ต้องการโอกาสในการร่วมอบรม 

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพร้อมกับวิทยากรอาสา และได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนให้การตอบรับดีมาก และต้องการให้วิทยากรลงไปอบรม สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีส่วนน้อยที่ยังไม่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยี แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการอบรม เพราะได้เตรียมพร้อมเรื่องวิทยากรเป็นอย่างดี หากเป็นผู้ประกอบการที่มีอายุมากก็ได้เตรียมแผนไว้ว่าจะให้คนในครอบครัวมาร่วมกันอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าต่อไป

ดร.พัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอปหลากหลาย กลุ่มวิสาหกิจ และผู้ประกอบการหน้าใหม่ ส่วนตัวจึงมองว่า ช่องทางการใช้ออนไลน์นั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เป็นช่องทางการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยจะได้ทราบว่าสินค้าของตนเองจะสามารถพัฒนาได้อย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับตลาด โดยกลุ่มหลักๆ ที่ร่วมอบรม คือ กลุ่มเครื่องสำอางที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยรวมถึงการแปรรูปน้ำยาง ที่ในอดีตจะมีแค่การแปรรูปหมอน แต่ปัจจุบันเริ่มพัฒนาแปรรูปเป็นผ้าปูโต๊ะแล้ว

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 64 ประจำเดือนเมษายน 2560
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 451 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 63 + 12 =
ความคิดเห็น :