Bookmark and Share

เลิกบุหรี่บ้านละคน มัสยิดต้องปลอดบุหรี่


มัสยิดถือเป็นสถาบันหลักในการบริหารจัดการสังคมมุสลิมโดยอิสลามให้ความสำคัญกับการไปมัสยิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมชาย เพื่อทำการละหมาดทุกวันวันละ 5 เวลา การปฏิบัติศาสนกิจวันศุกร์ ตลอดจนการขอพรให้กับผู้ที่เสียชีวิตก่อนนำไปฝัง และกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ล้วนจัดขึ้นที่มัสยิด ซึ่งเป็นศาสนสถานของมุสลิม

โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วจะต้องไปมัสยิดด้วยเครื่องแต่งกายที่สุภาพ ปกปิดมิดชิด และปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ แม้กระทั้งกลิ่นกระเทียมในอาหารที่เพิ่งรับประทานนั้น มารยาทในการไปมัสยิดจะต้องขจัดกลิ่นนั้นเสียก่อนโดยให้เหตุผลถึงการรบกวนบุคคลรอบข้าง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่อิสลาม
ไม่เคยมองข้ามแม้เพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆการประกาศเจตนารมณ์ให้มัสยิดทั่วประเทศเป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ ไม่ใช่เพื่อเป็นการคืนสิทธิ์พื้นที่ปลอดบุหรี่แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ศาสนสถานของทุกศาสนาเป็นเขตปลอดบุหรี่โดยไม่มีข้อยกเว้นเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมารยาทในการไปมัสยิดตามแบบฉบับที่บรรพชนได้ปฏิบัติไว้ ดังที่ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ.ล.) ได้กล่าวไว้ความว่า

“อัลลอฮ์ตรัสว่า บ้านของข้าในภาคพื้นดินนี้คือบรรดามัสยิด ผู้ที่ถูกนับว่าเป็นแขกผู้เยี่ยมเยียนมัสยิด คือ บรรดาผู้สร้าง พัฒนามัสยิด ดังนั้นสวรรค์สำรองไว้แล้วสำหรับผู้ที่ได้ชำระร่างกายและเสื้อผ้าให้สะอาดมาจากบ้านแล้วไปยังบ้านของข้า จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกเยี่ยมต้องให้เกียรติและต้อนรับเขาแน่นอน” (บันทึกโดยอบูนะอีม)

โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ และการรณรงค์ “เลิกบุหรี่บ้านละคน” เป็นโครงการของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ในการลดอัตราการบริโภคบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะทำให้เกิดอันตรายกับมุสลิมไทยทั้งที่เป็นผู้สูบเองและคนใกล้ชิดโดยมุ่งไปที่การสร้างมาตรการทางสังคมที่เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมกับการสร้างความตระหนักในพิษภัยของยาสูบให้คนในชุมชนตักเตือนกันเอง และกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้มัสยิดปลอดบุหรี่ได้จริงคืออิหม่ามและกรรมการมัสยิดที่ต้องไม่สูบบุหรี่

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 59 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 526 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 92 + 56 =
ความคิดเห็น :