Bookmark and Share

ชาวชุมชนตัก-วา เชียงใหม่จัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมเล่นกีฬาออกกำลังกาย และถือว่าการเล่นกีฬาเป็นอิบาดะฮ หากมีการตั้งเจตนาในการเล่นเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการภักดีต่ออัลลอฮทั้งยังส่งเสริมให้มุสลิมรู้จักการบริหารเวลาในชีวิตประจำวันโดยให้รู้จักแบ่งเวลาสำหรับการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ และแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ศาสนาอิสลามห้ามการหลงใหลในกีฬาอย่างบ้าคลั่งหรือห้ามการเล่นที่เลยเถิดหรือเกินขอบเขตจนละเมิดสิ่งวาญิบอื่นๆ ที่สำคัญกว่า เช่น เล่นจนเลยเวลาของการอิบาดะฮ หรือกระทบต่อภาระหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบพี่น้องชุมชนมุสลิมมัสยิดอัตตักวาเชียงใหม่ นัดรวมตัวกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธภาพ และร่วมกันออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน แถมไปชมถ้ำขุนตาลที่บรรพบุรุษ์ของมุสลิมในเชียงใหม่มีส่วนได้สร้างขึ้น จึงเป็นทริปที่ได้ทั้งความรักความผูกพันธ์ ทั้งผู้สูงอายุ แกนนำในชุมชนเด็กเยาวชน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และคุณูปการที่บรรพบุรุษ์ได้ฝากไว้กับแผ่นดิน สำคัญยิ่งคือความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน 

มุสลิมทุกคนควรดูแลตนเองในทุกๆเรื่อง ควรเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ มีที่อยู่อาศัยที่ดีและสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีซึ่งน่าจะหมายรวมถึงการมีบ้านเรือนที่สะอาดและเป็นระเบียบเช่นเดียวกันเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรสะอาดและเรียบร้อย นอกจากนี้มุสลิมทุกคนควรดุแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและป้องกันการเกิดโรค โดยการพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการไม่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นอาจนำตนเองไปสู่ความทุกข์ยากลำบากและอาจรวมถึงเป็นการนำตนเองสู่ความพินาศด้วยท่านศาสนฑูตมูฮัมหมัดได้กล่าวถึงสุขภาวะไว้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมปัจจัยแห่งสุขภาวะไว้อย่างเป็นองค์รวมเป็นอย่างยิ่ง ท่านกล่าวว่า“ผู้ใดตื่นเช้าขึ้นมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่สงบร่มเย็น ไม่มีความวิตกกังวลทุกข์ร้อน มีอาหารสำหรับบริโภคในวันนั้น ก็ประหนึ่งว่าเขาผู้นั้นได้ครองโลกไว้ทั้งโลก”
บันทึกโดย...ติรมีซีย์ อิบนิมายะฮ์ บุคอรี
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 450 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 47 + 48 =
ความคิดเห็น :