Bookmark and Share

คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้นำศาสนาที่เสียชีวิตนับเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม ที่มีการดูแลครอบครัว ผู้ที่ทำงานศาสนาในท้องถิ่น อันประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติระเบียบของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้กำหนดไว้ว่า หากบุคคลผู้ใดที่เสียชีวิตอยู่ในระหว่างดำรงตำแหน่ง อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิดที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 20,000 บาท และผู้เสียชีวิตดำรงตำแหน่งกรรมการประจำมัสยิด ได้รับเงินอุดหนุน
ช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 10,000 บาท 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ฮัจยียงยุทธ ยาณะ 
รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน 5 มัสยิดตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัว ฮัจยีมา มะสุนัน อิหม่ามประจำมัสยิดอัสสะอาดะฮ์ บ้านหัวฝาย อ.ฝาง ที่ได้เสียชีวิตในขณะเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีน จำนวน 20,000 โดยมีภรรยาของท่านอิหม่ามเป็นผู้รับมอบนับได้ว่าเป็นโครงการและนโยบายที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ในการดูแลผู้คนที่เสียสละในการทำงานในหนทางของศาสนา ผู้อาสาเข้ามาบริหารมัสยิด เป็นการสร้างขัวญ กำลังใจ ให้กับบุคคลที่ทำงานให้กับสังคม อย่างน้อยการก็ได้ดูแลครอบครัวของเขาเหล่านั้นทำให้มั่นใจได้ว่าคนที่ทำงานศาสนานั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ดูแลเขาอย่างแน่นอน อินชาอัลลอฮ์อิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งสังคม การเป็นมุสลิมที่ดีนั้นคือ มุสลิมที่ใช้ชีวิตให้สังคมยอมรับและ ให้ความดีแก่สังคมสร้างประโยชน์ให้สังคม แล้วก็รับประโยชน์จากสังคมและมุสลิมแต่ละคนนั้นมีสิทธิ์ เหนือสังคม และสังคมก็มีสิทธิ์เหนือมุสลิม หากแต่ผู้นำองค์กร ทุกระดับในสังคม สอดส่องดูแลพี่น้องภายใต้ปกครองด้วยความรัก ความไว้วางใจ  สิ่งที่จะได้รับคือการทุ่มเทในการทำงานพร้อมมอบกาย มอบใจ ทำงานให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับศาสนาอิสลามแล้ว การดูแลและให้สวัสดิการแก่สังคมนั้นเป็นศีลธรรมประการหนึ่ง กลุ่มเป้าหมายของผู้ได้รับสวัสดิการในอิสลามนั้นครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและสังคมโดยรวมการให้สวัสดิการในระบบสังคมอิสลามนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้านการประกันให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขมั่นคงในอุดมการณ์ ชีวิตและทรัพย์สินมีความปลอดภัยเพื่อสู่การมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์เรียบเรียงและรายงานโดยชุมพล ศรีสมบัติ
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 453 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 55 + 82 =
ความคิดเห็น :