Bookmark and Share

มัสยิดรังแกฉัน! เยาวชนมัสยิดสวนหลวงร.9 ชูป้ายคัดค้านมัสยิดให้ปิดที่อ่านหนังสือมัสยิดรังแกเด็ก! เยาวชนมัสยิดสวนหลวงร.9 ชูป้ายประท้วงมัสยิดให้ย้ายศูนย์อ่านหนังสือออกจากพื้นที่ ทำให้ไม่มีสถานที่อ่านหนังสือ 

วันที่ 2 ตุลาคม เยาวชนจากชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม สวนหลวงร. 9 เขตประเวศ กทม. จำนวนหนึ่ง ได้ถือป้ายคัดค้านการที่มัสยิดยกเลิกให้ใช้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ หรือบ้านหนังสือมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม โดยไม่ทราบเหตุผล ทำให้เขตประเวศต้องปิดศูนย์ลงชั่วคราว เนื่องจากไม่ต้องการมีปัญหาความขัดแย้ง 

ทั้งนี้ บ้านหนังสือมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม สวนหลวง ร. 9 เป็นสถานที่อานหนังสือของชุมชนที่กทม.โดยเขตประเวศเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2550 โดยคณะกรรมการมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม สวนหลวงร. 9 ได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้สถานที่ของมัสยิดดำเนินการ ให้เยาวชนมีสถานที่อ่านหนังสือ มีหนังสืออ่านในเวลาว่าง ได้สร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนในชุมชนมานานนับ 10 ปี ทั้งพุทธ-มุสลิมใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมัสยิดมีคณะกรรมการชุดใหม่ ได้มีการประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 มีมติให้ย้ายสถานที่อ่านหนังสือออกจากพื้นที่ของมัสยิด  และได้ทำหนังสือเร่งรัดไปอีกครั้ง ทำให้ทางเขตประเวศต้องปิดศูนย์ชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

นายชารีฟ หวังงาม รองประธานชุนชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม กล่าวว่า มีผู้เป็นตัวตั้งตัวตีให้ย้ายศูนย์เรียนรู้ออกไปจากมัสยิด 3-4 คน ได้พยายามสอบถามเหตุผลว่า ทำไมให้ย้ายที่อ่านหนังสือออกจากพื้นที่มัสยิด เพราะเป็นประโยชน์กับเยาวชนได้ใช้อ่านหนังสือ โดยเฉพาะช่วงนี้ ช่งปิดเทอมเด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน สอบถามทางอิ่หม่าม ก็ได้รับคำตอบว่า ไม่เห็นด้วยให้ย้ายที่อ่านหนังสือออกไป แต่ที่ลงนามในหนังสือ คิดว่า รายงานการประชุม 

"อยากวิงวอนให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน ให้ใช้พื้นที่เป็นที่อ่านหนังสือต่อไป" นายชารีฟ กล่าว

รายงานแจ้งว่า กลุ่มที่ต้องการให้ย้ายศูนย์เรียนรู้ออกจากมัสยิด เป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกันข้ามกับอิหม่ามมัสยิด ที่ไม่ต้องก่ารให้มีผลงานของอิหม่าม ซึ่งความจริง การผลักดันสร้างบ้านหนังสือฯ มาจากสข.เขตประเวศ 
 

 
เด้กชูข้อความที่เขียนด้วยคนเอง สะทือนใจกับการปิดบ้านหนังสือเด็กๆรวมตัวกันเขียนข้อความสะท้อนความรู้สึกที่ถูกปิดที่อ่านหนังสือ สถานที่สร้างปัญญา
 
เยาวชน มองผ่านกระจกไปยังภายในบ้านหนังสือที่พวกเขาไม่มีโอกาสเข้าไปอ่านหนังสือได้แล้ว 

หนังสือล่าสุดที่ทางเขตประเวศตอบกลับมัสยิดที่ได้เร่งรัดให้ย้ายบ้านหนังสือ ทำให้ผู่อำนวยการเขตตัดสินใจปิดชั่วคราว

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 3296 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 25 + 36 =
ความคิดเห็น :