Bookmark and Share

สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ปฐมนิเทศ เปิดสอนผู้สนใจอิสลามในพื้นที่เชียงใหม่

 

สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ปฐมนิเทศ 
เปิดสอนผู้สนใจอิสลามในพื้นที่เชียงใหม่
 

สถาบันเรียนอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ห้อง A 105 อาคารดารุตตักวา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนผู้สนใจอิสลาม รุ่นที่ 7 โดยกำหนดทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-15. 00 น. มีการเรียนทั้งหมด 15 ครั้งโดยจะเปิดสอนสอนทุกวันอาทิตย์ และปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยใช้หลักสูตรเดียวกับสถาบันสันติ ในรุ่นนี้มีผู้ที่ร่วมเรียนรู้ร่วม 30 คน 

สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับอิสลามแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ แนวความคิดหลักศรัทธาและปฏิบัติ จนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ พัฒนามุอัลลัฟให้มีความศรัทธามั่นในหลักการอิสลาม และภูมิใจในความเป็นมุสลิม รับรองการเป็นมุสลิมให้แก่มุอัลลัฟที่ปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ดำเนินการจัดอบรมและเรียนรู้ 

อาจารย์ชาญชัย ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสถาบันกล่าวว่า “เราดำเนินการเปิดสอนมุอัลลัฟและผู้สนใจอิสลามมาอย่างต่อเนื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เจ็ดแล้ว ผลของการทำงานอย่างต่อเนื่องของเรา เป็นการเปิดโอกาสให้มุสลิมใหม่ได้มีแหล่งเรียนรู้อิสลามอย่างเป็นระบบ มีผู้ที่มาเข้ารับอิสลามกับเรา กว่า 20 คน โดยหลักสูตรที่เรานำมาสอน เราได้ประสานกับ อาจารย์บรรจง บินกาซัน ขออนุญาตินำหลักสูตร ของสถาบันสันติชนมาใช้ในการดำเนินการสอนในสถานการณ์โรคเกลียดกลัวอิสลาม

การบิดเบือนหลักคำสอน ทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้น ในการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องต่างศาสนิก เราร่วมเวทีเสวนากับพี่น้องต่างศาสนิก  ในส่วนของพี่น้องมุสลิมเองเราก็จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมผู้ที่จะไปทำฮัจญ์ ให้ความรู้กับพี่น้องก่อนและช่วงรอมฎอน การบรรยายในเรือนจำกับพี่น้องมุสลิมที่ต้องขังเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับจิตใจของพวกเขา  ให้พวกเขาขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ ซุบฮาฯ เพื่อออกมาสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจ เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ด้วนการนำเอาแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัด มาใช้ในการดำเนินชีวิต”

ในพื้นที่ภาคเหนือหรือในพื้นที่อื่นก็ตามถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราที่เป็นมุสลิม ต้องชัดเจนในความเป็นอิสลาม นำแบบอย่างที่ดีสู่การประพฤติ ปฏิบัติ ในสิ่งที่เป็นแก่นของอิสลามสะท้อนให้เห็นภาพความงดงามของอิสลาม ผ่านการกระทำ ดุจดังเหล่าบรรดาสาวก ซอฮาบะฮ์ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา ซึ่งการปฏิบัติและการกระทำแบบอย่างของบรรพชนที่ปฏิบัติตนตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ศ๊อลฯ อินชาอัลลอฮ์ เป็นแบบอย่างที่อัลลอฮ์ พึงพอพระทัยอย่างแน่นอน

สถาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถาบันแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการเรียนการสอน ผู้สนใจอิสลามอย่างเป็นระบบและมีหลักสูตรชัดเจน ซึ่งผู้สนใจหรือมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเรียนรู้ โดยเป็นการศึกษาแบบให้เปล่าไม่เก็บค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์ชาญชัย ศรีสมบัติ โทรศัพท์มือถือ 0894346672 ในเวลาราชการ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 451 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 32 + 31 =
ความคิดเห็น :