Bookmark and Share

ชื่นมื่นเลี้ยงละศีลอดทำเนียบ


นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบจัดเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอนปี ฮ.ศ. 1437 ท่านจุฬาราชมนตรีกล่าวขอบคุณและขอพรให้กำลังใจแก่คณะรัฐบาล บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1437 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เอกอัคราชทูต และตัวแทนมุสลิมจากทั่วประเทศเข้าร่วม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียตริที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงละศีลอดรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ อันประเสริฐของชาวมุสลิมทั้งหลาย โดยพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชวิตและการประพฤติตน ตามหลักศาสนบัญญัติ และถือเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจและถือศีลอด และศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอาน รวมทั้งบริจาคทานอันเป็นการรักษาคุณงามความดี ขณะเดียวกันขอชื่นชมชาวมุสลิมที่ปฏิบัติถือศีลอดในเดือนนี้ นับเป็นการทดสอบศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ และดำรงตนให้อยู่ในหลักศาสนา ได้ฝึกความอดทนต่ออุปสรรค ความยากลำบาก ความอดกลั้น และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เข้มแข็ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีไมตรีต่อกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมมีคุณภาพ และประเทศชาติมีความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

ด้านจุฬาราชมนตรี กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่จัดงานนี้ให้กับชาวมุสลิมในประเทศไทย ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐ และเดือนของชาวมุสลิมทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทยจะมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ก็ถือว่ามีไมตรีจิตต่อชาวมุสลิม พร้อมขอจากเอกองค์ อัลเลาะห์ให้ทรงประทานพรเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลชุดนี้เข้มแข็งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 459 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 42 + 42 =
ความคิดเห็น :