Bookmark and Share

ทีวีจุฬาฯเบิกฟ้าเชียงใหม่คึกคัก คนเหนือแห่ร่วมกิจกรรมแน่น


ฮัจยียงยุทธ ยาณะ ผอ.ศูนย์ประสานงาน 5 มัสยิด (ตอนบน) จ.เชียงใหม่ ฮัจยี พ.ท.มนัส ขันธมาส รอง.ผอ.ศูนย์ฯ อิหม่ามอวยชัย มานิตย์วิฬุรห์ รอง.ผอ.ศูนย์ฯ และคณะกรรมการประจำมัสยิด ทั้ง 5 มัสยิด (ตอนบน) ร่วมงานทีวีสำนักจุฬาฯ เบิกฟ้าสัญจร@ร่วมต้อนรับท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล (จุฬาราชมนตรี) พร้อมมอบของที่ระลึกให้จุฬาราชมนตรี

นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดรายการทีวีสำนักจุฬาฯ เพื่อให้ความรู้ด้านศาสนาและกิจกรรมของคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่องการสร้างสังคมคุณภาพ ดุลยภาพและสมานฉันท์เพื่อความมั่นคงของประเทศ” โดยอิหม่าม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ (ประธานคณะกรรมการบริหารรายการสถานีโทรทัศน์สำนักจุฬาราชมนตรี) และมีการเสวนาวิชาการเรื่อง “การสื่อสารอิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดย อิหม่ามสรกิจ หะซัน คุณสุริยา อร่ามวงค์ อ.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล และผ.ศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

การจัดงานทีวีจุฬาฯ เบิกฟ้าเชียงใหม่ เพื่อขอการสนับสนุน ร่วมขอรับบริจาคเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ สนับสนุนสื่อส่วนกลาง เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเผยแพร่ภารกิจของจุฬาราชมนตรี กิจกรรมของศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตลอดจนกิจกรรมของภาคสังคมมุสลิมและสังคมทั่วไป ให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ประจักษ์ในคำสอนอันงดงามของอิสลาม

ทั้งนี้ชาวเชียงใหม่และพี่น้องภาคเหนือได้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 423,875 บาท และนายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินบริจาคทั้งหมดให้กับ ฯพณฯอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี ในวันที่ 3 มิย.59 เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายต่อไป

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 547 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 79 + 100 =
ความคิดเห็น :