Bookmark and Share

พุมเรียง ชุมชนมุสลิม ที่สืบทอดมาแต่โบราณพุมเรียง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิม อยู่กันมายาวนานนับ 300 ปี มีชื่อเสียงในเรื่อง “การทอผ้าไหม” และสิ่งของเครื่องใช้ประเภททองเหลืองที่สืบทอดมาแต่โบราณ 


พูดถึงพุมเรียงเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นชุมชนมุสลิมที่อพยพมาจากจังหวัดสงขลา  เป็นลูกหลานของซุลต่านสุไลมาน ผู้ก่อตั้งเมืองสงขลาที่หัวเขาแดง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองสงขลาเกิดการแข็งข้อ อยุธยาจึงยกทัพมาตีและกวดต้อนผู้คนส่วนหนึ่งมาอยู่ที่เมืองไชยาที่พุมเรียง หลังจากนั้นสงขลาได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ลูกหลานของสุลต่าลสุไลมาน ได้เข้ารับราชการของกรุงศรีอยุธยา จนเติบใหญ่เป็นแม่ทัพเรือหลายคนและมีความผูกพันเป็นทหารคู่ใจพระเจ้าตากสินมหาราช 

หลังเสียกรุงพระเจ้าตากสินยกทับมาตีเมืองนคร ตั้งพลับอยู่ที่พุมเรียง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อตรงนั้นว่า “พลับพลา” จนปัจจุบัน หลวง
สรศักดิ์ เป็นทหารคู่ใจที่อาสานำทัพข้ามแม่น้ำตาปีไปตีเมืองนคร แต่ไม่สำเร็จ พระเจ้าตากต้องนำทัพหลวงไปตีจึงสำเร็จ แต่ต่อมาหลวงสรศักดิ์ ได้เป็นพระยาราชบังสัน แม่ทัพเรือของกรุงธนบุรี และมีลูกหลานเป็นแม่ทัพเรืออีกหลายคนในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงแต่งตั้งลูกสุลต่านสุไลมาน ชื่อมุตตอฟา (ตำราประวัติศาสตร์ไทย เรียกมะระหุมปะเก) เป็นเจ้าเมืองไชยา มีราชทินนามว่า พระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงคราม และได้เป็นต่อเนื่องกันหลายคน อาทิ เตาฟีค บุตรพระยาไชยา (มุตตาฟา) หรือ หลวงคชสวัสดิ์ราชบังสัน ที่ชาวบ้านเรียกว่า ตาไฟ(ตำราประวัติศาสตร์ไทยเรียก มะระหุมตาไฟ) ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น พระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงคราม หรือ พระยาไชยาต่อจากบิดา, พระยาไชยา (ฟารุก บุตรมุตตาฟา) ตำราประวัตศาสตร์ไทยเรียก  มะระหุมมุดา และพระยาไชยา (บุญชู) บุตรพระยาไชยา (เตาฟีค)  

ต่อมาเมืองไชยาได้ย้ายจากพุมเรียงมาอยู่ที่เวียง จนกลายเป็นอำเภอไชยาในปัจจุบัน
แต่พุมเรียงยังเป็นชุมชนมุสลิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการทอผ้าไหม ยังมีร้านจำหน่ายผ้าไหมอยู่ 3-4 ร้าน มีมัสยิด 4 แห่ง รวมทั้งมีหมู่บ้านชาวประมงให้ไปเยี่ยมเยือน แม้จะผ่านคืนวันอันยาวนาน แต่พุมเรียง ยังคงเสน่ห์ ที่น่าดึงดูดใจในอดีต “สาวพุมเรียง” ถูกนำไปแต่งเป็นเพลง ชื่นชมในความงาม นัยตาคมแบบมุสลิมมลายู และสวมผ้าไหมพุมเรียงสวยงาม แม้วันนี้ เสน่ห์ของพุมเรียงยังรอให้ไปเยี่ยมเยือน 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2608 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 6 + 63 =
ความคิดเห็น :