Bookmark and Share

ไอแบงก์... ปันน้ำใจมอบหนังสือเพื่อน้องๆตาดีกานูรู้ลฮูดาฯ สายบุรี


“ไอแบงก์... ปันน้ำใจมอบหนังสือเพื่อน้องๆตาดีกานูรู้ลฮูดาฯ” 
ประจบ ประทีบสว่างวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติมอบหนังสือจากการร่วมบริจาคของคณะผู้บริหารและครอบครัวไอแบงก์ ในกิจกรรม                         “ไอแบงก์...ปันน้ำใจมอบหนังสือเพื่อน้องๆโรงเรียนตาดีกานูรู้ลฮูดา บ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี” รวมทั้งสิ้น 790 เล่ม ผ่าน อาแซ ยูโซะ ประธานโรงเรียนตาดีกานูรู้ลฮูดาฯ และ อิหม่ามมัสยิด      นูรู้ลฮูดา บ้านบาเลาะ ทั้งนี้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนตาดีกา นูรู้ลฮูดาฯ  ณ ห้องสมุดไอแบงก์ โรงเรียนตาดีกานูรู้ลฮูดา บ้านบาเลาะ (ตามโครงการศูนย์พัฒนามนุษย์เฉลิมพระเกียรติฯ)  ต.ปะแสยะวอ  อ.สายบุรี   จ.ปัตตานี   เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559          ที่ผ่านมา

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 559 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 89 + 53 =
ความคิดเห็น :