Bookmark and Share

ลดอุบัติเหุตุ อาจกำหนดความเร็วเหลือ 40 ก.ม./ช.ม.


ศปถ.อาจใช้มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน แก้กฎหมายควบคุมความเร็วเหลือเพียง 40 กม./ชม. รวมถึงลดค่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เข้มกว่าเดิม

     ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ศึกษาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุพบว่า มีหลากหลายในการลดอุบัติเหตุ ทั้งการจำกัดความเร็วในเขตเมืองเหลือ 30-40 กม./ชม. จากเดิม 80 กม./ชม. นอกเขตเมืองเหลือ 30-60 กม./ชม. จากเดิม 90 กม./ชม. รวมถึงการลดค่าปริมาณแอลกอฮอล์เหลือเพียง 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จากเดิม 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

ศปถ. ยังเตรียมนำคำสั่ง คสช. ว่าด้วยมาตรการยึดรถและใบขับขี่ นำมาใช้เป็นกฎหมายถาวร ไม่เฉพาะช่วงหน้าเทศกาลเท่านั้น รวมถึงเพิ่มค่าปรับกรณีขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด พร้อมคาดโทษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเทียบปรับอีกด้วย แต่
มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาแนวทางเท่านั้น ยังไม่มีการนำมาบังคับใช้จริงแต่อย่างใด 
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 682 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 40 + 59 =
ความคิดเห็น :