Bookmark and Share

งานด้วยรักและศรัทธามัสยิดดารุ้ลฮาญีรีนคึกคัก มีพี่น้องมุสลิมจากหลายพื้นที่ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง


งานด้วยรักและศรัทธามัสยิดดารุ้ลมูญาฮีรีนคึกคัก มีบรรดาผู้ใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ และมุสลิมจากหลายพื้นที่ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง 

วันที่ 2 เมษายน มีการจัดงานด้วยรักและศรัทธามัสยิดดารุ้ลมูญาฮีรีน เคหะบางพลี มีอิหม่ามประจำมัสยิด เป็นประธานจัดงาน นายสมพร หลงจิ ผู้อำนวยการMtoday เป็นประธานในพิธี มีนายไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานอำนวยการ มีผู้มีเกียรติ ร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาธง ผู้กำกับการตำรวจภูธรบางเสาธง จ.สมุทรปราการ และพี่น้องมุสลิมจากหลายพื้นที่เดินทางไปร่วมงานบรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก  

มัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2529เพื่อรองรับพี่น้องมุสลิมที่อาศัยในบริเวณเคหะบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีทั้งพี่น้องมุสลิม ที่อาศัยในเคหะและที่ทำงานในโรงงานใกล้เคียง ให้มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้ง ใช้เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านศาสนาให้กับบุตรหลานเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจน ให้ความรู้กับผู้สนใจอิสลาม ตลอดจนผู้เข้ารับอิสลาม ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปี
มัสยิดดารุ้ลมูญาฮีรีน เหมือนกับมัสยิดอื่นๆ ที่ต้องอาศัยพลังจากผู้ศรัทธาในการบริจาค การให้มีความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ และรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดงานประจำปี ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่มัสยิดไม่ได้จัดงานเพื่อระดมทุนจากผู้ศรัทธา ด้วยความจำเป็นหลายประการ ในปีนี้ คณะกรรมการมัสยิด จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดงานนี้ขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ 

ปรับปรุงซ่อมแซมมัสยิดที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม ให้สามารถรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม   เป็นค่าใช้จ่ายของมัสยิด อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และอื่น ๆ   ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีฐานะยากจน  และทางมัสยิดมีแผนที่จะจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อขยายการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 544 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 45 + 8 =
ความคิดเห็น :