Bookmark and Share

อยากเก่ง ต้องกล้ากระแดะ


Honor Society ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นความสนใจการเรียนต่างประเทศของเยาวชนและผู้ที่สนใจโดยนำวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศมาให้ความรู้ ล่าสุดจัดที่โรงแรมอัลมิรอช รามคำแหง  

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผู้ก่อตั้งชมรมเกียรติยศหรือ Honor Society กล่าวว่า หากมองไปรอบๆ ตัวเราจะเห็นชัดเจนว่าพื้นที่ทุกพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ถูกจับจองเพื่อใช้เป็นพื้นที่ของตัวเอง โดยสมาชิกในสังคมที่มีลักษณะพิเศษบางอย่างเหนือคนอื่น โดยเฉพาะสมาชิกที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีสิทธิ์จับจองพื้นที่ที่จะยืนในสังคม ถึงแม้ตัวพวกเขาเองจะมีศักยภาพสูง ซึ่งอาจจะสูงกว่าสมาชิกที่มีลักษณะพิเศษบางอย่างมากกว่าพวกเขาก็ตาม ไม่ต่างจากหนึ่งต้นกล้าพันธุ์ดีที่เพิ่งแตกกิ่งก้านอ่อน แต่ไม่มีโอกาสได้รับสารอาหารและน้ำที่จะทำให้ลำต้นเจริญเติบโตต่อไปได้ เป็นได้เพียงต้นไม้แคระหนึ่งต้นที่พยายามจะเจริญเติบโตในพื้นที่แคบๆ ของตัวเองเท่านั้น

“เราควรจะช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะบำรุงต้นกล้าเหล่านี้ให้มีการเจริญเติบโต แตกกิ่งก้าน พร้อม ที่จะแผ่ศักยภาพของตัวเองในการที่จะช่วยกันพัฒนา และบำรุงพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังคมให้เกิดความร่มเย็นน่าอยู่มากขึ้น เพียงหนึ่งน้ำใจของท่านสามารถช่วยต่อชีวิตต้นกล้าที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ในสังคมได้” 
Honor Society มีวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งเพื่อ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนมุสลิมไทยที่มีความสามารถดีเด่น ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งในและต่างประเทศ 

2. เป็นศูนย์แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในการศึกษาต่อ 

3. เป็นที่รวบรวมและติดต่อหาทุนสนับสนุน การศึกษาต่อต่างประเทศแก่เยาวชนมุสลิม 

4. เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ สร้างปัญญาชนให้กับสังคมไทยมุสลิมในอนาคต รวมทั้งกระตุ้นเตือนสร้างแรงจูงใจให้สังคมตื่นและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของมุสลิมให้ก้าวหน้า

“HONOR SOCIETY เป็นการรวมตัวของนักวิชาการ นักศึกษา ตัวแทนสาขาวิชาชีพ ตุลาการ ศาล อัยการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งสโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนมุสลิมไทยที่มีความสามารถดีเด่น เพื่อได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในการศึกษาต่อ เป็นที่รวบรวมและติดต่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศแก่เยาวชนมุสลิม ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์สร้างปัญญาชนให้กับสังคมไทยมุสลิมในอนาคต รวมทั้งกระตุ้นเตือนสร้างแรงจูงใจให้สังคมตื่นและตระหนักลุกขึ้นพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของมุสลิมให้ก้าวหน้า”


“ลักษณะองค์กรโครงสร้างขององค์กรคือให้การปรึกษาหารือ หาโอกาสให้เยาวชนได้รับทุนการศึกษา รวบรวมติดต่อจัดหาทุนสนับสนุน จากทั่วโลกให้กับเยาวชน เป็นหน่วยงานที่จะไม่สัญญาว่าจะได้รับทุนการศึกษาทุกคน แต่สัญญาว่าจะช่วยประสานทุนการศึกษาให้ เบื้องต้นจะจัดทำวิจัย จัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำ Mapping ของโครงการและจะมีการประชุมกรรมการบริหารทุก 3 เดือน จัดรวบรวมข้อมูลเอกสารของมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อมูลนักศึกษา เยาวชน ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ” ดร.สุรินทร์กล่าว

วิทยากรที่เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ 
เห็นร่วมกันว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญในการที่จะก้าวทะยานไปสู่ความสำเร็จ และการไปเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นพื้นฐานสำคัญ สิ่งที่เด็กนักเรียนไทยประสบปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ คือ ความกล้าที่
จะพูดท่ามกลางเสียงหัวเราะ เสียงกระแนะกระแหน หรืออะไรก็แล้วแต่ เมื่อเราพูดภาษาอังกฤษ ด้วยสำเนียงอังกฤษ  ที่เรียกว่า จะต้อง “กระแดะ” พูดให้ถูกต้อง ที่นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 568 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 74 + 72 =
ความคิดเห็น :