Bookmark and Share

ฮาลาลไทยตีปีก OIC รับเข้าเป็นสมาชิก“ฮาลาลไทย” ก้าวสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ หลังองค์กรของ OIC เสนอให้ไทยเป็นสมาชิก ส่งผลให้เครื่องหมายขนมเปียกปูนได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น การแข่งขันจะดีขึ้น

ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าหลังการจัดงาน Bangkok Halal Assembly 2015 เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เลขาธิการเลขาธิการสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยา หรือ The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (Smiic) องค์กรในสังกัด OIC (Organisation of Islamic Cooperation) ได้เดินทางมาร่วมงานหลังกลับไปก็มีหนังสือ มาขอเชิญคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ (กอท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องฮาลาล และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องมาตรฐานฮาลขอให้เข้าไปร่วมทำงานกับ Smiic ซึ่งหมายถึงการรับหน่วยงานด้านฮาลาลของประเทศไทยเป็นสมาชิก ซึ่งจากนี้ไปก็คงจะต้องดำเนินการตามช่องทางทางการทูตผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการกลางฯ ได้มอบหมายให้ตนดำเนินการ

ดร.ปกรณ์กล่าวว่า เหตุผลที่ Smiic เชิญไทยเป็น สมาชิก มีอยู่ 2-3 เรื่อง คือ ทาง Simiic ได้ติดตามการทำงานของประเทศไทย มาระยะหนึ่งแล้ว รวมถึงการมาร่วมงาน Bangkok Halal Assembly 2015 และได้ไปเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พูดคุยกับฝ่ายต่างๆ แล้ว เห็นว่าประเทศไทยมีความโดดเด่น และงานด้านฮาลาลได้พัฒนามา 70 ปี แม้จะมีอุปสรรค บุคลากรและงบประมาณแต่ก็ได้ดำเนินการมาได้ 
ซึ่งระยะหลังรัฐบาลก็ได้เข้ามาดูแล รวมทั้ง ในฐานะที่เป็นประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจำนวนมาก 

“เขาดูว่า ความน่าเชื่อถือของฮาลาลไทยมาจากการใช้ศาสนารับรอง และใช่วิทยาศาสตร์รองรับ 
โดยงานด้านนี้ ถ้า Smiic ดึงพวกเราเข้าไปทำงานก็จะอุดช่องว่างที่มี โดยเราจะเข้าไปมีบทบาทในกลุ่มงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเขาพยายามพัฒนางานอาหารและไม่ใช้อาหาร อาทิ งานบริการ” ดร.ปกรณ์ กล่าว 

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ กล่าวอีกว่า ผลดีที่จะได้นั้น ที่ผ่านมาเรามีข้อจำกัดในการทำงาน หน่วยงานของรัฐจะมองว่า การรับรองฮาลาลจะต้องมีองค์กรมารองรับ เพราะตามระบบของการกำหนดมาตรฐานจะต้องมีองค์กรมารองรับ เรียกว่าแอคคิเดชั่น บอดี้ เหมือน ISO ที่จะมี ISO จากต่างประเทศรับรอง แต่จากพ.ร.บ.บริหารกิจการอิสลามฯ กำหนดให้อำนาจการบริหารกิจการอิสลามเป็นอำนาจคณะกรรมการกลางอิสลามฯ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยคณะกรรมการกลางฯ ไปรับรองหน่วยงานของจังหวัด รับรองภาคเอกชน แต่ใครจะรับรอง
คณะกรรมการกลางฯ เป็นกฎหมายเฉพาะ รัฐบาลก็พยายามที่จะแทรกเข้ามา เมื่อ Smiic เข้ามาเท่ากับเป็นองค์กรรับรอง สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ ไทย 

การที่ OIC เข้ามารับรองหน่วยงานที่ทำหน้าที่ใน
การกำหนดมาตรฐานและตรวจรับรองฮาลาล ทำให้ความเชื่อถือของต่างประเทศดีขึ้น สามารถทำงานร่วมกับนักวิชาการมาตรฐาน ฮาลาลร่วมกับประเทศมุสลิมต่างๆ และในระยะยาวก็จะมีบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 

“ในแง่ของผู้ประกอบการก็จะเชื่อมั่นต่อฮาลาลไทยมากขึ้น ถ้ามองในการแข่งขัน ถ้ามีประเทศไหนบอกว่า มาตรฐานเชื่อถือไม่ได้ก็หมดไป ที่ผ่านมาอาจจะมองว่า สถาบันมาตรฐานฯ ทำไมไม่ขึ้นกับกระทรงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งไปขึ้นไม่ได้ เพราะมีกฎหมายเฉพาะ แต่เราก็จะรับรองตัวเอง
ไม่ได้ ต้องมีหน่วยงานระหว่างระหว่างประเทศมารับรอง หรือ ISO ที่เรามี ISO ระว่างประเทศมารับรอง ซึ่งทำให้ความมั่นใจในระบบการตรวจรับรองและการจัดระบบงานภายในจะมีมาตรฐานมากขึ้น” ดร.ปกรณ์ กล่าว

สำหรับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2546 ให้สังกัดคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย ซึ่งใน 5 ปีแรกรัฐบาลได้สนับสนุน งบประมาณ ถึงปี 2551 มีการออกระเบียบมารองรับในปี 2548 และในปี 2558 มีการออกระเบียบจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาล มาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลคณะกรรมการฝ่ายฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยด้วย สถาบันมารตรฐานฮาลาลมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานฮาลาล อบรมบุคคลากรฝ่ายกิจการฮาลาล ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลหรือการทำการตลาดในต่างประเทศ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 596 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 100 + 73 =
ความคิดเห็น :