Bookmark and Share

5 ดอกเตอร์สถานการณ์โลกมุสลิม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 25595 ดอกเตอร์สถานการณ์โลกมุสลิม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559 นายดีน อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพมุสลิมเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาเรื่องสถานการณ์โลกมุสลิม ณ มัสยิดช้างคลานเชียงใหม่ มีนักวิชาการมุสลิมระดับดอกเตอร์ถึง 5 ท่าน เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม, ผศ.ดร.สุชาติ  เศรษฐมาลินี, ดร.ศราวุฒิ  อารีย์, ดร.มาโนชน์ อารีย์,  และ ดร.บัณฑิต  อะรอมัน โดยเนื้อหาเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับปัญหาความขัดแย้ง ภายในและภายนอกในตะวันออกกลาง
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 696 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 19 + 17 =
ความคิดเห็น :