Bookmark and Share

สมาคมชาวไร่อ้อยสุรินทร์ ถกอ้อยราคาต่ำกว่าต้นทุนสมาคมชาวไร่อ้อยสุรินทร์ประชุมใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอุปสรรคการปลูกอ้อย

มาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 มีสมาชิก 3 จังหวัดภาคอีสานใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ นับหมื่น และสมาคม-ชมรมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอุปสรรคการปลูกอ้อย
ที่โรงน้ำตาลจังหวัดสุรินทร์ นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 โดยมี นายวิจิตร์ การนา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดสุรินทร์ และรองประธานชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสานกล่าวรายงานถึงการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพบปะสังสรรค์ และรับทราบปัญหาจากสมาชิกผู้ปลูกอ้อย เพื่อนำมาแก้ไขในเรื่องราคาของการปลูกอ้อย และมีการจัดเสวนาเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายความรู้ให้สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้รับทราบ

หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบประกาศเกียรติบัต และเงินรางวัลของสมาคมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ได้มาตรฐาน จำนวน 50 ราย พร้อมมอบรางวัลให้ด้วย

นายจักรพงษ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ฝ่ายวัสดุ ได้กล่าวกับทีมข่าว Mtoday สุรินทร์ว่า ทางโรงงานมีนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยปลายฝน และทางโรงงานให้การสนับสนุนสมาชิกของสมาคมที่ปลูกอ้อย ในเรื่องการกู้ยืมเงินทุกการปลูกอ้อย ส่วนหลังจากทำนามาปลูกอ้อย

นายวิจิตร การนา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวกับทีมข่าว Mtoday สุรินทร์ ถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และรับทราบถึงอุปสรรค ให้การปลูกอ้อยด้วย 
จากนั้นนายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน ได้กล่าวกับทีมข่าว Mtoday สุรินทร์ ถึงในส่วนของราคาอ้อยในปีนี้ คาดว่าอยู่ที่ตันละ 800 บาท ที่ 10 ccs ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ที่ได้ราคาตันละ 900 บาท ที่ 10 ccs อ้อย ปีนี้ฝนตกไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การเจริญเติบโตของอ้อยไม่ดีเท่าที่ควรผลการผลิตต่อไร่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ราคาอ้อยตันละ 800 บาท ยังต่ำกว่าต้นทุนอ้อยที่ 1,212 บาทต่อตัน ทำให้ยังมีความจะเป็นกองทุนอ้อย และน้ำตาลทรายต้องเข้ามาสนับสนุนราคาอ้อย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถดำรงชีพอยู่ได้ เงินช่วยเหลือควรจะไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคือ ไม่ต่ำกว่าตันละ 1,600 บาท การพัฒนาเพิ่มผลผลิตต่อไร่จะสามารถทำได้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย มีการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ให้ชาวไร่อ้อยมาพัฒนาแหล่งน้ำ ซื้อเครื่องจักรโดยสนับสนุนผ่านสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงน้ำตาล เกษตรกรชาวไร่อ้อยท่านใดมีความต้องการเงินทุน ติดต่อโดยตรงที่สมาคมชาวไร่อ้อยและโรงน้ำตาลส่วนการเปิด AEC จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม AEC ตลอดจนสามารถส่งออกน้ำตาลได้มากขึ้นภายใต้ข้อตกลงของ AEC

มายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1508 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 47 + 91 =
ความคิดเห็น :