Bookmark and Share

สสม.จับมือ 3 ศาสนาณรงค์ต่อต้านอบายมุขสสม.จัดกิจกรรม 3 ศาสนา รณรงค์ห้างสรรพสินค้าแยกสิ่งของมึนเมาจากชั้นขนมขบเคี้ยว หวังแก้ปัญหา เยาวชนดื่มสิ่งของมึนเมาและยาเสพติด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมมัสยิดบางอ้อ โรงเรียนบางอ้อวิทยา ซอยจรัญสนิทวงศ์ 86 เขตบางพลัด กทม. องค์กรภาคี ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ศาสนารณรงค์ห้างสรรพสินค้าแยกชั้นวางสิ่งของมึนเมาออกจากขนมขบเคี้ยว ประกอบด้วย ตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียน บางอ้อศึกษา เป็นตัวแทนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เป็นตัวแทนจากศาสนาพุทธ และโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เป็นตัวแทนจากศาสนาคริสต์ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด เป็นประธานในพิธี โครงการสามศาสนารณรงค์ห้างสรรพสินค้าแยกชั้นวางสิ่งมึนเมาออกจากขนมขบเคี้ยวของเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ระหว่างศาสนาให้เป็นกลไกหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนความร่วมมือขององค์กรศาสนาได้ตระหนักในการแก้ไขปัญหาสิ่งมึนเมาร่วมกัน โดยกำหนดมาตรการผลักดันทางสังคมให้เกิดการควบคุมสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และมุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสากลให้เยาวชนเป็นวัคซีนป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

นายคณี โยธาสมุทร ผู้อำนวยการ สสม.ภาคกลาง กล่าวว่า การดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสสส. เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การต่อต้านการดื่มสิ่งของมึนเมาและสนับสนุนการออกกำลังกาย การดูแลเยาวชน การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่ ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในกลุ่มเยาวชน เป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 
มีสาเหตุจากหลายปัจจัย การแก้ปัญหาต้องอาศัยทุกฝ่ายร่วมมือกัน รวมถึงองค์กรศาสนาที่จะต้องร่วมต่อต้านสิ่งของมึนเมา การจัดกิจกรรมก็เพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้ในโทษภัยของสิ่งของมึนเมาและร่วมกันรณรงค์ให้มีการแยกสิ่งของมึนเมาของจากชั้นวางขนมขบเคี้ยว เพื่อให้ยากต่อการซื้อ

“ให้องค์กรศาสนา ได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของสิ่งของมึนเมา ซึ่งจะมีการเสวนาให้ความรู้และการเดินรณรงค์ไปตามห้างสรรพสินค้า ให้วางสิ่งของมึนเมาอกจากชั้นวางขนมขบเคี้ยวของเยาวชน” 
นายธนกร ไชยศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวว่า เขตบางพลัดมีโรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน มีวัด 23 วัด และมีมัสยิด 2 แห่ง ถือว่า เป็นเขตที่มีความพร้อมความสมบูรณ์ ในความหลากหลาย กิจกรรมที่จัดครั้งนี้ เพื่อต้องการแยกสิ่งที่เป็นอบายมุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยให้มีการแยกชั้นวางอย่างชัดเจน ซึ่งในขตบางพลัดมีห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง มีซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งต้องช่วยกันอธิบายให้เอกชนได้มีความเข้าใจ โดยจะต้องวางสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้อยู่ใกล้ที่สุดให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์
อยู่ไกลสุด

“เมื่อก่อนเราสามารถใช้ไม้เรียวได้ เวลาเด็กทำความผิด แต่ทุกวันนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้ว เป็นบทบาทท่ทำให้นักเรียนไม่กลัวครูซักเท่าไหร่ ซึ่งสำคัญคือ เยาวชนจะต้องสร้างความรับผิดชอบ จะต้องคิดเองให้ได้ ครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำเท่านั้น จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนดี และสิ่งไหนไม่ดี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในการใช้ศาสนาเข้ามาแก้ปัญหา เพราะเราจะเชื่อและปฏิบัติตามหลักการศาสนา” ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าว 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1294 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 10 + 21 =
ความคิดเห็น :