Bookmark and Share

สุรินทร์รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาสุรินทร์จับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง แถลงขับเคลื่อนสร้างพลังชุมชนคนสู้เหล้า งดเหล้าครบพรรษา ปี 2558

วันที่ 19 ก.ค.58 ที่โรงเรียนศรีสำเภาลูน ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย พระครูโบฎิกา วันชัยญาณวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเดาเขาศาลา, นายกฤษณุ เหลืองวิบูลกิจ นายเภอบัวเชด, นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์, นายศิวเทพ วรรณทอง สาธารณสุขอำเภอ
บัวเชด, พ.ต.ท.ชยกร นพกุลจิรา สารวัตรใหญ่ สภ.สะเดา อ.บัวเชด และนายบำรุง เป็นสุขผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ร่วมแถลงข่าวการขับเคลื่อนกลยุทธ์และยกระดับการทำงานสู่ “ชุมชนคนสู้เหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา” พุ่งเป้าที่จะสร้างกระบวนการเสริมสร้างพลังในการขยายผลการงดเหล้าของประชากรในพื้นที่

สสส.และเครือข่ายงดเหล้า ได้จัดเวทีนำตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในภาคอีสานตอนล่าง เข้าเรียนรู้ดูงาน กระบวนการเพื่อการสร้างเสริมพื้นที่ชุมชนรูปธรรม วางมาตรการชุมชนพร้อมทั้งประสานนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา หวังชี้ชวนให้ประชาชน ลูกหลานในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีงาม การจัดสภาวะที่เหมาะสมต่อการป้องกันปัญหา ตลอดจน
ลดความเสี่ยงต่างๆ ให้พ้นจากภัยน้ำเมาอย่างยั่งยืน ในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ประชาคมและเครือข่าย 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างมีการเสนอกลยุทธ์และยกระดับการทำงานสู่ชุมชนคนสู้เหล้างดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีเป้าหมายการทำงานอยู่ที่การประสานงานระดับอำเภอ ระดับจังหวัด อย่างโครงการหมู่บ้านศิลห้า ที่รัฐบาลรณรงค์ส่งเสริมให้ดำเนินการและการชี้ชวนปรับเปลี่ยนคนในพื้นที่มีการพฤติกรรมและค่านิยมในการดื่มเหล้า ให้มีการงดเหล้าจนครบพรรษารวมทั้งการยกระดับการทำงานให้เกิดชุมชนรูปธรรมงดเหล้าเข้าพรรษาทั้ง 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนรูปธรรม
งดเหล้าเข้าพรรษาและแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2558  โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันในเรื่องการประสานเชิงนโยบายในระดับอำเภอและระดับจังหวัดการขับเคลื่อนชุมชนรูปธรรมอย่างน้อยจังหวัดละ 5 ชุมชน จะมีการดำเนินกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งเข้มข้น 1 ชุมชน เน้นที่กระบวนการ ช่วย ชม เชียร์ ให้คนในชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษา อีกทั้งยังมีการค้นหาบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ ในการลดเหล้าครบพรรษาตลอด 3 เดือนในปี 2558 นี้ การเตรียมข้อมูลจำนวนชุมชนผู้เข้าร่วมทั้ง 8 จังหวัด ทั้งหมด 19 อำเภอ 28 ตำบล  92 ชุมชน และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

กระบวนการทั้งหมดสะท้อนข้อมูลของการงดเหล้าครบพรรษาในปี 2557 ที่ผ่านมาของ 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ว่ามี 4 จังหวัด จำนวน 11 อำเภอผลักดันให้มีนโยบายระดับอำเภอชวนคนงดเหล้าครบพรรษา พื้นที่รูปธรรมอย่างน้อย 40 ชุมชน และมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 6,519 คน เกิดคนต้นแบบแรงบันดาลใจ 80 คน และร้อยละ 60 สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง ระดมความร่วมมือเจ้าภาพในจังหวัดชวนคนงดเหล้าครบพรรษา มีเครือข่ายร่วมงาน 87 เครือข่ายใน 8 จังหวัด ซึ่งบทเรียนและข้อค้นพบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ชุมชนโดยรอบของโรงเรียนสำศรีสำเภาลูน แห่งนี้ จึงเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับ
ที่สูง ในอันที่จะดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวน การงดเหล้า หรือแม้กระทั่งชุมชนห่างไกลยาเสพติด จนได้รับเป็นโรงเรียน To Be Number One อันดับต้นๆ และมีกิจกรรมดีเด่นในระดับประเทศมาแล้ว 

การนำเครือข่ายทั้ง 8 จังหวัดอีสานตอนล่างลงมาดูงานการขับเคลื่อนกระบวนการในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาคนสร้างงานสู่ตำบล
ลดปัจจัยเสี่ยง, กิจกรรมเยาวชน To Be Number One, การให้กำลังใจสร้างพลังคนและครัวเรือน ต้นแบบและร้านค้าสะดวกยิ้มที่มีความซื่อสัตย์ในการจัดการของกฎระเบียบข้อกฎหมายในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ เวลาจำหน่าย อายุที่สามารถจำหน่ายให้ได้ การงดการแบ่งขายที่จะเป็นผลการส่งเสริมการบริโภค  เป็นต้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความสามัคคีของชุมชนด้วยการร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการลดปัจจัยเสี่ยงในช่วงเข้าพรรษา การสนับสนุนของเยาวชน ในการนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2558 เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาต่อไป

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2558 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 721 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 65 + 2 =
ความคิดเห็น :