Bookmark and Share

คนแห่จองบูธ “ตะวันนา มาร์เก็ต”คนแห่จองบูธ “ตะวันนา มาร์เก็ต” โครงการฮาลาลแห่งแรกในประเทศไทยที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้ง การซื้อขายสินค้าฮาลาลของอาเซียน  

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ โครงการตะวันนา มาร์เก็ต ได้เปิดให้จองพื้นที่ขายสินค้าที่จะเปิดขายในโครงการตะวันนา มาร์เก็ต โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจขายสินค้า ไปร่วมจองบูธอย่างคับคั่งตะวันนา มาร์เก็ต เป็นหนึ่งในโครงการ “กลุ่มบริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด” ลงทุนบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งในอนาคตสามารถขยายได้ 30 ไร่ จะเนรมิตให้เป็นเมืองแห่งสินค้าฮาลาล หรือเป็นแหล่งช้อบปิ้งสินค้าฮาลาล และการส่งออกแห่งแรกของประเทศไทย

สำหรับผู้ประกอบการชั้นนำระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลาง-ย่อม และกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อันเป็นลู่ทางในการส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการให้มีแหล่งสถานที่ในการกระจายสินค้าและเพื่อพัฒนาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นบันไดขั้นแรกในการก้าวเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคตในโอกาสนี้ผู้บริหารโครงการ ประกอบด้วยคุณนพปฎล ตั้งนันทนานนท์ คุณศรชัย หวังกิจเจริญสุข, คุณปฐมพงศ์ วิทยบำรุง พร้อมด้วยคุณตรี ตรีปัจยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคุณอนิรุธ สมุทรโคจร ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมต้อนรับผู้ค้าและผู้ประกอบการ โดยมีคุณพิเชษฐ สถิรชวาล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตผู้แทนการค้าไทย และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง มาเป็นประธานในพิธีผู้บริหารโครงการร่วมให้ข้อมูลระบุว่าในปี 2559 จะเริ่มเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน (AEC) ประชาคมอาเซียนมีประชากรกว่า 600 ล้านคน ในจำนวนนี้มีประชากรที่เป็นชาวมุสลิมประมาณ 40% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ในขณะที่ในประเทศไทยประชากรมากกว่า 60 ล้านคน มีคนมุสลิมซึ่งเป็นอันดับสองของประเทศ

ขณะเดียวกันหากมองในเรื่องดรรชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือ GDP พบว่ารายได้ของประชากรโดยรวมทั้งประเทศ ประเทศไทยติดอยู่ในอับดับ 2 ของอาเซียน

“เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ โอกาสของการลงทุนเพื่อรองรับความหลากหลายของประชาคมอาเชียน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร หากมองลงลึกในทางกายภาพพบว่าในพื้นที่เขตบางกะปิ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยรวมกันที่นี่อย่างหนาแน่น ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง มีนบุรี, หนองจอก หรือประเวศ และอีกหลายพื้นที่”

สำหรับโครงการตะวันนา มาร์เก็ต เราจะนำสินค้าฮาลาลที่เป็นธุรกิจชุมชนยกระดับสินค้านำมาขึ้นห้างให้ทุกคนสามารถบริโภคได้ที่นี่จะเป็นแหล่งช้อบปิ้งแห่งใหม่และจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าฮาลาล และ SME สู่ตลาดอาเซียน แห่งแรกของประเทศไทย

อย่างไรก็ตามผู้พลาดจากในงานสามารถเข้าจองที่สำนักงานขายในโครงการได้

“เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สินค้าฮาลาลเป็นที่รู้จักมากขึ้นและไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ในกลุ่มแคบๆ แต่จะยกระดับให้เป็นสินค้าชั้นนำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและจะเป็นช่องทางการส่งออกสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นที่นี่จึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เปิดกว้างให้ทุกๆ คนมาเที่ยว มาช้อบปิ้ง ได้อย่างสบายใจ” ผู้บริหารโครงการระบุ 

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ประธานที่ปรึกษาโครงการตะวันนา มาร์เก็ต และอดีตผู้แทนการค้าไทยและเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวในระหว่างเปิดการจองบูธ ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) มีเจตนาที่จะสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจฮาลาล ธุรกิจพี่น้องมุสลิมให้เป็นที่ยอมรับ พยายามผลักดันเรื่องงบประมาณมาสนับสนุนการรับฮาลาล รวมทั้งการผลักดันให้เกิดโครงการฮาลาลมาตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพราะเห็นว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีมุสลิมครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด ไม่เช่นนั้นก็จะทำให้เราสูญเสียโอกาสที่จะสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ

“สิ่งที่ทำขณะนั้นคือให้กลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศมุสลิมให้การยอมรับฮาลาลของประเทศไทย เรามีปัญหาที่อินโดนีเชียตีกลับสินค้าที่ส่งไปจากประเทศไทย ต้องส่งผู้แทนไปเจรจาแก้ปัญหา ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นก็ได้จัดงานเวิล์ดฮาลาลคองเกรส เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องฮาลาลมาประชุม มีการเจรจาให้มีการรวมกลุ่มกันให้เครื่องหมายฮาลาลของอาเซียนเป็น 1 เดียว ตอนนั้นได้เสนอให้อินโดนีเชียเป็นประธาน เพื่อให้เกียรติเขาและดึงเขาเข้ามา ก็ได้รับการยอมรับ เสียดายที่พ้นวาระจากตำแหน่งเสียก่อน ไม่มีการสานต่องานที่ผมได้ทำไว้” นายพิเชษฐ กล่าว 

นายพิเชษฐกล่าวว่า การส่งเสริมธุรกิจของมุสลิมอีกอย่างหนึ่ง คือ การผลักดันให้เกิดโครงการฮาลาลในประเทศไทย เพราะยังไม่มีคนทำ หากทำได้สำเร็จก็จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของมุสลิม ธุรกิจฮาลาลให้ได้รับการยอมรับ เป็นการสร้างอาชีพพี่น้องมุสลิมและความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้หารือกับคุณเจริญสิริวัฒนภักดี ประธานบริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด ว่า ได้ทำเพื่อศาสนาอื่นมาเยอะแล้ว ขอให้ทำเพื่ออิสลามบ้าง เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ลงทุนสูง แต่รายได้มีน้อย มุสลิมคงไม่มีศักยภาพทำได้ ถือเป็นการทำเพื่อสังคมมากกว่าเพื่อแสวงหากำไร 

“คุณเจริญก็ให้การตอบรับ แต่ตอนหลังผมพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการกอท. ทำให้โครงการ ต้องสะดุดลงและมีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยว ข้องด้วย ทำให้โครงการไม่คืบหน้า ผ่านมา 2-3 ปีโครงการนี้จึงสำเร็จ เป็นแหล่งค้าขายและกระจายสินค้าฮาลาล” นายพิเชษฐ กล่าวในที่สุด 

โครงการตะวันนา มาร์เก็ต ก่อสร้างบนพื้นที่ 28 ไร่ แบ่งเป็นโซนสินค้าอาหาร สินค้าแฟชั่น ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ บริเวณ ใกล้เคียงเดอะมอลล์บางกะปิ นับเป็นทำเลทองย่านการค้าแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
มีมุสลิมอาสัยอยู่หลายแสนคน มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางเรือ ทางรถยนต์ และกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าผ่านเส้นทาง 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 960 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 5 + 51 =
ความคิดเห็น :