Bookmark and Share

“Lanna Expo 2015” 4 จังหวัดจัดยิ่งใหญ่“เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง” ผนึกกำลังจัดงาน “Lanna Expo 2015” ชูท่องเที่ยว พร้อมยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด ผลักดันสู่เวทีระดับนานาชาติ และตลาดภูมิภาคอาเซียน พร้อมสัมผัสสินค้าฮาลาลด้วย 

ที่ห้องประชุมย่อย 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “Lanna Expo 2015 เสน่ห์ล้านนา...ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ” ระหว่าง
วันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การสร้างชื่อเสียงให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐาน มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และความโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด รวมไปถึงความพร้อมในการรองรับการจัดประชุมสัมมนา อีกทั้งยังช่วยขยายช่องทางและโอกาสการตลาดสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด

นายนาวินยังกล่าวว่า สำนักบริหารยุทธศาสตร์ หรือ OSM กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ได้กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การทำงาน ในปี 2558 โดยตั้งเป้าส่งเสริมการฟื้นฟู และอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศล้านนาที่สวยงามมีเสน่ห์ การสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักในสาขาที่โดดเด่นของล้านนา ได้แก่ สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการการศึกษาและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยปีนี้การจัดงานมุ่งให้เกิดการยกระดับการพัฒนาการค้าและการลงทุน และกระตุ้นการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 800,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ด้านนายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่าย
ส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บได้สนับสนุนการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ครั้งนี้ให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาการจัดงานให้มีความยั่งยืน เพื่อก้าวเข้าสู่งานแสดงสินค้าระดับสากลต่อไป เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด “ไมซ์ซิตี้ (MICE city)” ที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการจัดประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ สามารถรองรับนักเดินทาง นักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ประชุม ที่พักที่ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติก สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จะนำมาจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2015 ประกอบด้วย LannaCreative Craft ภายใต้แนวคิด Lanna Living and Lifestyle เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเหนือเน้นกลุ่มสินค้า Craft ที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ เซรามิค กระดาษ ผ้าและเครื่องหนัง เครื่องเงินและจิวเวลรี่  สินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมสินค้า SMEs และของดี OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/บริการสุขภาพและ spa (Health & Wellness) ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือว่ามีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน ทั้งในด้านพืชสมุนไพร ภูมิปัญญา ความพร้อมของสถานที่ ที่นอกจากจะได้ผ่อนคลายร่างกายแล้ว ยังได้ผ่อนคลายจิตใจด้วย อาทิ โปรแกรมสุขภาพชะลอวัย ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ยังมีการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมล้านนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (Lanna Creative Tourism) ที่ต้องการดึงเม็ดเงินจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ใช้เวลาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้นานขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหาร และเกษตรแปรรูป (Northern Thailand Food Valley) ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามโครงการ Thailand Food Valley เป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ Triple Helix 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การจัดตั้งศูนย์ประสาน หรือ Command Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโครงการ 

การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่เป็นต้นแบบ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น 
ภายในงาน “Lanna Expo 2015” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการออกบูธกว่า 1,200 บูธ บูรณาการจัดงานครอบคลุม ทั้งด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมล้านนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์, และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ถือเป็นสินค้าตัวใหม่ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์จริง จัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามแบบล้านนารวมถึงบริการตรวจสุขภาพฟรีกับมหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ การจัดประชุมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมล้านนาเมืองสุขภาพครั้งที่ 1 รวมถึงนิทรรศการความก้าวหน้าทางการแพทย์ สินค้าเอกลักษณ์ของล้านนา,สุดยอดสินค้าระดับพรีเมี่ยม, สินค้าระดับส่งออก และของดีของเด่นประจำกลุ่มจังหวัด และอุทยานอาหารภาคเหนือ ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐาน อาหารเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพร การจำหน่ายอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าและอาหารฮาลาล เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ประมาณ 40 บูธ และกาดมั่วครัวฮอม (ตลาดจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น) ให้ชม ชิม ช้อปอย่างจุใจ ได้บรรยากาศทางเหนือแท้ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ เช่น การเจรจาทางการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจ การออกร้านนิทรรศการของสถานกงสุลต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ และผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกิจกรรมบนเวที ที่มีทั้งการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรม 4 จังหวัด มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 715 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 45 + 97 =
ความคิดเห็น :