Bookmark and Share

“IBank” จัดเวิร์คช้อป นำธุรกิจฮาลาลไปต่างแดน”ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “I Bank ร่วมนำพาธุรกิจฮาลาลไทย มุ่งไกลสู่ต่างแดน” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ฮาลาล รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ให้เข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย กรอบระยะเวลาในการยื่นเรื่อง เพื่อให้การขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาลเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งตราฮลาลนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของผู้ประกอบการว่า มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักการอิสลาม นอกจากนี้ในการสัมมนายังเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการในด้านการตลาด และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายการตลาดให้กับสินค้าฮาลาลอีกด้วย  

ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นำขอพร เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากองค์กรศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารธนาคาร ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

มีรายละเอียด อาทิ โดยอาจารย์สมยศ หวังอับดุลเลาะห์ หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ ตลอดจนกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการขอยื่นขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล”

กิจกรรม Workshop เรื่อง ขั้นตอนการ
ยื่นขอเครื่องหมายฮาลาล โดยวิทยากรทีมคณะตรวจรับรองฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สนง.กอ.กทม.) กิจกรรมนายพงศ์กานต์ พรหมสาสน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายในหัวข้อ “โอกาสและตลาดการส่งออกของสินค้าฮาลาล” นายสมชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director ผู้ชนะเลิศด้านการออกแบบระดับโลก 3 ปีซ้อน บรรยายในหัวข้อ “Branding และ Packaging มีส่วนช่วยให้สินค้าของท่านประสบความสำเร็จได้อย่างไร” และนายปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของไอแบงก์ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ”

กิจกรรมของของธนาคารอิสลามฯ ประสบ
ความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน รวม 67 ราย เพื่อรับฟังความรู้ และทำกิจกรรม Workshop พร้อมนำสินค้ามาแสดงภายในงาน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจฮาลาล ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Matching) และธนาคารอิสลามฯ ยังร่วมกับองค์กรพันธมิตรเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ การยกเว้นหรือส่วนลด ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ค่าที่ปรึกษา ค่าหนังสือรับรองฮาลาล เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการยื่นขอฮาลาล ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 790 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 68 + 31 =
ความคิดเห็น :