Bookmark and Share

สุรินทร์ - ประกวดข้าวปลอดสารพิษ


ข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ที่มีเอกลักษณ์ว่า “เมล็ดยาว ขาว นุ่ม” แต่ทุกวันนี้คุณภาพของข้าวกำลังจะหมดไป เพราะมีสิ่งเจือปนและใช้สารเคมีกันเป็นจำนวนมาก ทาง “บริษัท ไชนี่ อินเตอร์คอร์เปอร์ชั่น จำกัด” ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์ มาให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานการผลิตและให้ข้าวหอมมะลิสุรินทร์กลับมาเป็นหนึ่งในโลก

การจัดประกวดข้าวปลอดสารพิษ จัดขึ้น ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีนางสาวณชณฆ์  ตรงใจ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไชนี่ อินเตอร์คอร์เปอร์ชั่น จำกัด เป็นผู้จัดการประกวดข้าวหมอมะลิปลอดสารพิษ นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการปลูกข้าวให้ได้มาตรฐานของข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ที่มีคุณภาพได้ผลผลิตสูงขึ้น ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกข้าวของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์มี 3 ล้าน
กว่าไร่

ทางด้านนายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าว เป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้ เพราะที่ศูนย์มีเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิปีเพราะปลูกปีนี้ 4,000 ตั้น รองรับให้เกษตรกรมาใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้ ไม่มีสิ่งเจือปน และการปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้ นาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดี ในงานได้มีเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์ ได้นำสินค้าพืชผักและข้าวที่ปลอดสารพิษมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยการประกวดข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษในครั้งนี้ มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 มีผู้เข้ารอบทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย ในวันนี้เป็นวันตัดสินให้เหลือ 5 ราย เป็นรางวัลชมเชย 2 ราย รองชนะเลิศ ที่ 1-2 จำนวน 2 ราย และตัดสินชนะเลิศ ที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อม
ตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวเมืองไทยด้วย และรองชนะเลิศ ที่ 1-2 รองลงมาตามลำดับ

นางสาวณชณฆ์ ตรงใจ ประธานกรรมการบริหารบริษัทไชนี่ อินเตอร์คอร์เปอร์ชั่น จำกัด ได้เผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ครอบครัวตัวเองคุณแม่เป็นเกษตรกรทำนา จึงได้คิดค้นหาความรู้ในเรื่องของการทำงานอย่างไรจะให้ได้ผลผลิตสูงและจะให้ข้าวหอมมะลิของสุรินทร์นี้เป็นที่หนึ่งของโลก เพราะทุกวันนี้ข้าวหอมมะลิใช้สารเคมีกันมาก ทำให้คุณภาพของข้าวหอมมะลิด้อยลงไปมาก จึงได้รณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์หันมาทำนาเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีและสารพิษจะทำให้ข้าวหอมมะลิสุรินทร์มีคุณภาพเป็นหนึ่งในโลกที่ส่งออกสู่ตลาดโลกได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดข้าวหอมมะลิกล่าวว่าดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ตนเองปลูกข้าวปลอดสารพิษ เพราะว่าข้าวทุกเม็ดที่เรากินเข้าไปต้องปลอดภัยด้วย และนำไปขายยังได้กำไรงาม เพราะได้ความรู้ในการปลูกข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์ เพราะข้าวเราไม่มีสิ่งปลอมปนเข้าไป แถมยังปลอดสารพิษด้วย 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 964 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 87 + 18 =
ความคิดเห็น :