Bookmark and Share

เอสเอ็มอีแบงก์เซ็น MOU หนุนธุรกิจใต้วันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นางกิตติมา นวลทวี รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, พลตรียอดชัย ยั่งยืนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ เอสเอ็มอีแบงก์ เป็นประธานร่วมและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมลงทุน (Venture Capital For SMEs - OTOP) กับลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) รายแรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสมาคมนักธุรกิจมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากทั้งนีี้สมาคมนักธุรกิจมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันจัดตั้งสมาพันธ์นักธุรกิจมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีท่าน อ.วันมูฮำหมัดนอร์ มะทา เป็นประธานที่ปรึกษา

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 783 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 18 + 19 =
ความคิดเห็น :