Bookmark and Share

ไอแบงก์โรดโชว์พื้นที่ภาคใต้สัมมนาแผนปฏิบัติการตามแผนฟื้นฟูฯ


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ร่วมเดินสายโรดโชว์จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและแผนธุรกิจธนาคารอิสลามฯ ให้กับผู้บริหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง โดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้ามุสลิม พร้อมศึกษาแนวทางการตั้ง AMC การแก้ไขปัญหาหนี้ NPFs การเร่งตรวจสอบผู้ทำให้ธนาคารเกิดความเสียหายและการหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ณ โรงแรมบูรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ เพื่อเป็นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลิม ธนาคารหลักของลูกค้าทั่วไปที่ทำธุรกิจกับกลุ่มชาวมุสลิมธนาคารทางเลือกของลูกค้าทั่วไป โดยในปี 2558 เป็นปีแห่งการปรับปรุงองค์กร ปี 2559 เป็นปีแห่งการเติบโตและการมีเสถียรภาพปี 2560 เป็นปีแห่งความเชื่อมั่นและในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการธนาคารพร้อมคณะเดินทางเข้าพบผู้ประกอบกิจการด้านธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลให้มุ่งสู่ AEC และเวทีโลก จากนั้นคณะได้เดินเข้าเยี่ยมอาจารย์ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ และอีหม่าม มัสยิดบ้านเหนือ เพื่อประสานความร่วมมือและขอคำแนะนำจากผู้นำศาสนาในพื้นที่ เพื่อให้การบริการของธนาคารอิสลามฯ ได้เข้าถึงกลุ่มพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ “เรียนรู้
อิสลามมิกแบงก์..ชุมชนมุสลิมแข็งแรง” ครั้งที่ 2 (มัสยิดบ้านเหนือ จ.สงขลา) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมมุสลิมที่ธนาคารให้ความสำคัญและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดสงขลา  

หมายเหตู : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 730 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 22 + 16 =
ความคิดเห็น :