Bookmark and Share

กอ.รมน.ภาค4 นำสื่อมุสลิมต่างประเทศทำข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้


ภาพจากแฟ้มข่าว

พ.อ.บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนมุสลิมในต่างประเทศ นำโดย นางวรรณา วุฒิอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนต่างประเทศ ประกอบด้วย สื่อมวลชนมุสลิม จากประเทศบังคลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน และสิงคโปร์ จำนวน 14 คน มาศึกษาดูงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2553 เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับประชาคมโลก ต่อนโยบาย และการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์สนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จากนั้นไปเยี่ยมชมวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมกับพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ที่ มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีระบบการเรียนการสอนสองหลักสูตร ทั้งสายศาสนา และสายสามัญ พร้อมทั้งเดินทางเข้าพบ นายหะยี อับดุลรอซัค อาลี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบบทบาทด้านศาสนา และการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดนราธิวาสด้วย


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1728 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 8 + 61 =
ความคิดเห็น :