เรื่องเด่น

อ่านต่อทั้งหมด

MTODAY

นิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 60
2559 สิ้นสุดต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง ปี 2559 เป็นปีแห่ง “ความขัดแย้ง” ของสังคมมุสลิมโลก ที่ต่อเนื่องยาวนานมา 4-5 ปี จากต้นเหตุที่กลุ่มพันธมิตรอาหรับ นำโดยซาอูดิอาระเบีย สนับสนุนให้มีกองกำลังติดอาวุธ โค่นล้มรัฐบาล บาซา อัลฮัดซาร แห่งซีเรีย เกิดสงครามต่อเนื่องยาวนานมา 4-5 ปี ชาวซีเรียเสียเสียวิตหลายแสนคน และต้องอพยพออกจากแผ่นดินเกิดอีกหลายล้านคน ไม่นับซากปรักหักพังของตึกรามบ้านช่อง ความรุ่งเรืองแห่งอดีตพังย่อยยับ ไม่รู้อีกกี่ปีจะฟื้นคืนมาได้
นิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 59 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
เศรษฐกิจพอเพียงคือ การสร้างความมั่งคั่งแบบไทย
อ่านข่าวทั้งหมด

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

มาเลเซียอินโดนีเซียอินโดจีนอเมริกายุโรปออสเตรเลียตะวันออกกลางสากล
ข้อมูลทั้งหมด